Web Hosting Start

Plán webhostingu

Basic

Premium

Standard

Enterprise

Kúpiť teraz Kúpiť teraz Kúpiť teraz Kúpiť teraz
Webový priestor10 GB25 GBAž do 25 GB Až do 100 GB
E-mailový priestor 10 GB 25 GB Až do 25 GB Až do 100 GB
Databázy 10x 500 MB 25x 1 GB Až do 25x 1 GB Až do 25x 10 GB
Mesačný prenos dát1 TB5 TB5 TBAž do 10 TB
Technológie
.NET Framework 4.x
PHP 5.3 - 5.6 (deprecated)
URL Rewrite
.htaccess module (deprecated)
ASP.NET Full Trust Level
Domény a subdomény
Správa DNS záznamov
Webhosting s použitím názvu domény druhej úrovne
Webové stránky (subdomény) 50 100 100 250
Registrácia / prevod doményCenník doménCenník doménCenník doménCenník domén
Doménové aliasyDoplnková službaDoplnková službaDoplnková službaDoplnková služba
FTP a súborové služby
FTP účty 50 100 100 250
Maximálny počet súborov 50 000 100 000 100 000 250 000
DatabázyDoplnková službaDoplnková služba
Databázový priestor 5 GB 25 GB Až do 25 GB Až do 250 GB
Databázy 10 25 Až do 25 Až do 25
Max. veľkosť databázy 500 MB 1 GB 1 GB Až do 10 GB
MySQL 5.6 (deprecated)
MySQL (deprecated) Webová administrácia - phpMyAdmin (deprecated)
MS SQL Server Web Edition
MS SQL Server - Vzdialený prístup za účelom správy (SQL Server Management Studio)
E-mailové službyDoplnková službaDoplnková služba
E-mailový priestor 10 GB 25 GB Až do 25 GB Až do 100 GB
E-mailové účty s viacerými aliasmi 50 100 100 250
Max. Mailbox Size 1 GB 5 GB Not limited Not limited
SMTP, POP3, IMAP
Web Mail Desktop / Tablet / Mobile
Anti-Spam Protection
Anti-Virus Protection
Mailinglisty
List servery
Zdroje
Skupiny
Verejné zložky
GroupWare Doplnková služba
ActiveSync Doplnková službaDoplnková služba
Výkon a agregácia
Pamäť RAM pre .NET aplikace 256 MB 1024 MB Až do 1024 MB Až do 4096 MB
Pamäť RAM pre PHP aplikace (deprecated) 256 MB 256 MB 256 MB 256 MB
Max. spotreba procesorového času - Webové stránky [ min./deň ] 120 240 240 480
Max. spotreba procesorového času - Databázy [ min./deň ] 120 240 240 480
Max. HTTP požiadaviek / deň 500k 1M 1M 5M
Doplnkové služby
HTTPS (SSL SNI) Doplnková službaDoplnková službaDoplnková službaDoplnková služba
Zálohovanie
Zálohovanie
Obnova dát zo zálohyDoplnková službaDoplnková službaDoplnková službaDoplnková služba