Správa cloud serverov

Cloud server je nemanagovaná služba. Zákazník má povolený plný prístup k operačnému systému. Inštalácia a spúštanie softwaru, aktualizácie, zálohy a ďalšie činnosti si vykonáva zákazník sám.

Ku Cloud serveru je možné pristupovať pomocou Remote Desktop - vzdialenej plochy. Prístup je povolený len pre správu serveru s administrátorskými právami. Iný prístup pomocou Remote Desktop Services vyžaduje mesačné hlásenie a úhradu dodatočných licencií.

Z pohľadu zákazníka, Cloud server vyzerá ako dedikovaný server, kde bežiaci software, aktualizácie a podobné činnosti nijako neovplyvňujú ostatné operačné systémy zákazníkov na fyzickom serveri.