21.2.2014 Plánovaná odstávka hostingových služieb dňa 2.3.2014

21.2.2014
Chceli by sme Vás informovať o plánovanej odstávke našich hostingových služieb. Dôvodom je rozširenie a údržba sieťovej infraštruktúry.

Nedostupnosť hostingových služieb je naplánovaná na nočné víkendové hodiny v nedeľu (dňa 23.2.2014, medzi 0:00-2:00 rannou hodinou). Termín bol vybraný vzhľadom k najnižšej vyťaženosti našich serverov zo strany našich zákazníkov resp. náštevníkov webových stránok.

Počas naplánovaného termínu nedostupnosti služieb budú jednotlivé servery krátkodobo odpojené, niekoľkokrát reštartované alebo nedostodupné.

Nedostupnosť jednotlivých služieb by nemala presiahuť dobu 120 minút.