Datové centrum

Spolehlivé - Bezpečné - Moderní

TECHNICKÁ ÚROVEŇ - Datové centrum splňuje požadavky standardu TIER III

SÍŤ A KONEKTIVITA - Plně redundantní síťová infrastruktura

NAPÁJENÍ & ZÁlOŽNÍ ZDROJE - Dvojí zdroj napájení | UPS baterie | Naftový generator

KLIMATIZACE - Chlazení všech regálů zajištěna výkonná klimatizace

POŽÁRNÍ SYSTÉM - Připraven k hašení požáru bez poškození výpočetní techniky

BEZPEČNOST - 24 x 7 x 365 Fyzická ochrana objektu | Kamerový bezpečnostní systém

SÍŤ A KONEKTIVITA

Datové připojení serverovny je poskytováno plně redundantní sítí. Datové centrum nabízí CZ, SK a mezinárodní konektivitu.

Zahraniční konektivita do datového centra je dodávána od více operátorů. Level 3, Atrato IP Network, Core-backbone a M247.com.

IP síť má kruhovou topologii. Všechny cesty jsou zálohovány v režimu N +1. V případě poruchy některého prvku nebo optické trasy je komunikace automaticky přesměrována za méně než 10 sekund na záložní zdroj. Síť je postavena na Cisco prvcích.

PROSTORY DATOVÉHO CENTRA

Prostory datového centra splňují požadavky normy TIER III.

Nepřetržitě chlazení serverového sálu zajišťuje klimatizace Emerson.

Dvojitá podlaha. Chlazení a odvádění tepla je řešeno systémem teplé a studené uličky.

Požární systém FM200 je připraven k hašení požáru bez poškození výpočetní techniky.

K bezporuchovosti a dlouhé životnosti serverů napomáhá bezprašné prostředí s nízkou vlhkostí.

NAPÁJENÍ

Duální elektrické napájení | UPS baterie | Dieselagregát

Doba provozu na UPS baterie je nejméně 20 minut.

Záložní dieselový generátor je funkční do 3 minut po výpadku napájení.

Diesel generátor je každý měsíc testován simulací výpadku primárního napájení.

ZABEZPEČENÍ

24 x 7 x 365 Fyzická ochrana objektu

CCTV kamerový bezpečnostný systém

Přístup do data centra je umožněn pouze autorizovaným osobám.

.

Přístup a pohyb osob po datovém centru je umožněn a monitorován pomocí čipových karet.

Uzamykatelné rackové stojany.