30.9.2021 - Ukončení všech poskytovaných služeb k 31.12.2021

30. 9. 2021
Vážení zákazníci,

poskytovatel, společnost Quantasoft, s.r.o., se sídlem Pod Hájkem 406/1a, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 27564827, zapsaná v OR u MS soudu v Praze, sp.zn.: C114543, zastoupená Milanem Paškem, jednatelem (dále jen „poskytovatel“)

tímto vypovídá smlouvu na poskytování všech hostingových služeb, založenou vyplaněním objednávky registrací na adrese www.qsh.eu, admin.qsh.eu nebo jiným způsobem uvedeným ve všeobecních obchodních podmínkách.

Smluvní vztah bude ukončen v tří měsíční výpovědní lhůtě, která začne běžet od prvního dne následujícího měsíce od doručení této výpovědi, teda smluvní vztah bude ukončen k 31.12.2021.
Za účelem řádného vypořádání Vás tímto žádáme, abyste nás bezodkladně kontaktovali v záležitosti: Kontakt pro zajištění uvedených záležitostí je:
email:                                    support@qsh.eu,
případně kontaktní formulář: https://admin.qsh.eu/Support/ContactForm
 
S pozdravem
 
Milan Pašek, jednatel
Quantasoft, s.r.o.