Zálohovanie

  • Data sú zálohované v týždennom intervale.
  • Táto záloha je určená výhradne pre naše interné účely v prípade, že dôjde k poruche HW serveru.
  • V prípade, že aktuálna záloha obsahuje data, ktoré sú poškodené alebo stratené, môžeme sa pokúsiť ich obnoviť.
  • Negarantujeme, že dokážeme obnoviť alebo zálohovať všetky data.
  • Nedokážeme zálohovať a obnoviť data, ktoré su blokované procesom alebo používané, chránené data, databázy využívajúce užívateľské instancie alebo sú používané, data s vypnutím zálohovaním, Microsoft Access databázy, atď.
  • Proces obnovy môže zabrať nejaký čas práce. Túto činnosť poskytujeme ako doplnkovú službu za hodinovú sadzbu a len v prípade, že je možné data obnoviť.
  • V rámci zmluvných podmienok zakazujeme na servery ukladať akékoľvek citlivné, cenné, kritické alebo tajné data.