21.8.2013 Nedostupnosť stránok zo sietí niektorých zahraničných poskytovateľov

21.8.2013
Niektoré z medzinárodných trás konektivity (hlavne UPC) nie sú dostupné na niektoré z IP adries
Vázení zákazníci,

boli sme informovaní, že niektoré z medzinárodných trás konektivity (hlanve UPC) nie sú dostupné na niektoré z IP adries.

Tento problém nie je na našej strane, avšak pokúšame sa kontaktovať osoby zodpovedné, aby bol problém odstránený v čo najkratšom čase.

V tejto chvíli nemusia byť dostupné niektoré stránky z následujúcich lokalit:

Level3 - Germany
UPC mimo Czech Republic (Slovakia, Netherlands, ...)


Všetky u nás vedené DNS záznamy boli zmenené tak boli stránky dostupné na inej IP adrese, než je zasiahnutá a mali by fungovať.

V prípade domén, ktoré nevyužívajú naše DNS severy, je nutné zmeniť CNAME záznam pre všetky subdomény na následujúci:

*        CNAME           web12.qsh.eu

Propagácia zmeny v internete môže trvať viac ako hodinu.