Odstávky a výpadky

23.4.2018 Neplánovaný výpadok z dôvodu DDOS útoku

Vážení zákazníci, počas dňa 23.04.2018 v dobe od 6:15 – 7:45 a 11:25 – 16:20 dochádzalo k opakovaným DDoS útokom na našu infraštruktúru umiestnenú v datacentre TTC v Prahe. V prvom rade sa ospravedlňujeme za vniknuté komplikácie počas nedostupnosti niektorých služieb. O prebiehajúcom útoku sme z dôvodu nedostupnosti našich stránok a emailovej komunikácie uviedli informáciu o probléme na Facebookovú stránku hostingu. Prvoradým krokom bolo odstránenie problému, kde celý team pracoval na znížení rozsahu nedostupnosti, aby boli niektoré služby dostupné aspoň v základnom rozsahu. V priebehu tejto doby dochádzalo k preťaženiu sieťového prenosu a služieb v takom rozsahu, že sieťové prvky a služby nedokázali reagovať včas (timeouty) alebo dochádzalo k prerušovaniu spojení (strata paketov). Ďalším obmedzeniam došlo na strane firewallov, kde bola časť prenosov zámerne filtrovaná a blokovaná pre redukciu rozsahu nedostupnosti. Po niekoľkých hodinách a osobnej asistencie v datacentre sa nám podarilo obmedziť rozsah útok na úroveň, že boli služby dostupné. Jednalo sa o najväčší útok z pohľadu doby nedostupnosti na našu infraštruktúru za obdobie posledných 13 rokov, čo poskytujeme hostingové služby.  V tejto dobe analyzujeme možnosti ako redukovať rozsah útoku, urýchliť vyriešenie a dopad na jednotlivé služby v prípade opakovania. Vzhľadom na závažnosť problému a rozsah nedostupnosti, sme nútení vykonať niekoľko dôležitých zmien v poskytovaní našich služieb, ktoré budeme aplikovať priebežne v nasledujúcom období. Niektoré z pripravovaných zmien: 1) Zrušenie alebo obmedzenie služieb poskytovaných zdarma. 2) Zmeny, aktualizácie a konsolidácie platených služieb. Migrácia starších verzií služieb na nové verzie služieb, vrátane webhostingu, databázových a emailových serverov. 3) Umiestnenie našich DNS zón na Anycast DNS s aktívnou Anti-DDOS ochranou. 4) Umiestnenie zákazníckych DNS zón mimo infraštruktúry samotných služieb. 5) Umiestnenie administrácie hostingu do inej lokality, než sú služby tak, aby bolo možné informovať o prípadných problémoch aj na našich stránkach, nie len Facebooku. 6) Zavedenie samostatného helpdesk systému. 7) Vytvorenie doplnkových služieb alebo odporučenie podobných služieb tretích strán pre zvýšenie dostupnosti, ochrany služieb a služby v oblasti Anti-DDOS a Premium DNS. O jednotlivých zmenách a aktualizáciách v službách budeme s dostatočným časovým predstihom na našich stránkach a budeme taktiež individuálne informovať konkrétnych zákazníkov, ktorí dané služby používajú. Veríme, že pripravované zmeny zlepšia dostupnosť, kvalitu služieb a taktiež zvýšia spokojnosť zákazníkov. V prípade záujmu o využitie poskytovanej kompenzácie zo zaplatených služieb na základe ich zníženej kvality alebo nedostupnosti nás môžete kontaktovať z uvedením konkrétnej služby. Kompenzácie budeme poskytovať na základe predplateného rozsahu SLA služieb ku konkrétnym službám za dobu nedostupnosti služby vo forme predĺženia služby alebo kreditu. Na služby poskytované zdarma, služby na vyskúšanie (trial), doplnkové služby k bežným službám a služby v testovacej prevádzke, nie je možné uplatniť akékoľvek kompenzácie. Jedná sa  predovšetkým o free hosting, trial hosting, DNS zóny k doménam bez webhostingu a iné doplnkové služby k bežným službám. Ďakujeme za pochopenie a ešte raz sa všetkým dotknutým zákazníkom ospravedlňujeme.

6.10.2015 Neplánovaný výpadok z dôvodu DDOS útoku

Dnes nastal neplánovaný výpadok konetivity z dôvodu rozsiahleho DDOS útoku na naše služby v dobe medzi 21:25-23:50.V prípade, že Vám z dôvodu odpojenia konektivity alebo resetov jednotlivých služieb prestali fungovať aplikácie alebo služby a potrebujete ich reštart, kontaktujte nás.Výpadok postihol väčšinu poskytovaných služieb z danej lokality.Za spôsobený výpadok sa veľmi ospravedlňujeme a budeme sa snažiť problém spätne analyzovať a hľadať efektívnejšie riešenie pre prípad opakovania.

21.8.2015 Neplánovaný výpadok z dôvodu DDOS útoku

Dnes nastal neplánovaný výpadok sieťových prvkov z dôvodu DDOS útoku v dobe medzi 2:30-9:00.Po 8:30 sa nám podarilo problem elimitovat a obnoviť sieťovú prevádzku.V prípade, že Vám z dôvodu odpojenia konektivity alebo resetov jednotlivých služieb prestali fungovať aplikácie alebo služby a potrebujete ich reštart, kontaktujte nás.Výpadok postihol väčšinu poskytovaných služieb z danej lokality.Za spôsobený výpadok sa veľmi ospravedlňujeme a budeme sa snažiť problém spätne analyzovať a hľadať efektívnejšie riešenie pre prípad opakovania.

30.7.2015 Výpadok konektivity dátového centra

Dnes nastal výpadek konektivity na straně datového centra v době 15:30-17:00.http://www.lupa.cz/clanky/vypadek-paterni-site-superhosting-cz-vyradil-radu-sluzeb/

26.3.2014 Krátkodobý výpadok konektivity (1)

Dnes nastal krátkodobý výpadok konektivity z dôvodu bezpečnostnej prevencie a politik na strane dátového centra v dobe 10:00-10:20.

17.7.2014 Plánovaný upgrade emailových služieb dňa 19.7.2014

Chceli by sme Vás informovať o pripravovanom upgrade emailových služieb na novú verziu IceWarp Server 11 (www.icewarp.cz). Nová verzia poskytuje radu vylepšení a nové webové rozhrania kompatibilné s modernými zariadeniami a webovými prehliadačmi. Nedostupnosť emailových služieb je naplánovaná na sobotu 19.7.2014 (medzi 02:00-8:00 rannou hodinou). Termín bol vybraný vzhľadom k nízkej vyťaženosti serverov v tejto dobe. Počas naplánovaného termínu odstávky služieb budú jednotlivé služby nedostupné alebo niekoľkokrát reštartované. Odhadovaná nedostupnosť jednotlivých služieb je 2-4 hodiny.

2014-04-18 Planned maintenance outage on 21th April 2014

We would like to inform you about planned maintenance outage of MySQL server. We have prepared upgrade to the latest release of MySQL 5.6 and phpMyAdmin 4.1. Planned maintenance outage will start on Monday 21th April 2014 at 6:00AM (CET) and take up to 60 minutes.

26.3.2014 Krátkodobý výpadok konektivity

Dnes nastal krátkodobý výpadok konektivity z dôvodu bezpečnostnej prevencie a politik na strane dátového centra v dobe 10:00-10:20.

27.2.2014 Krátkodobý výpadok databázového serveru

Zaznamenali sme neočakávaný výpadok serveru MS SQL Server 2008 pre zdieľané webhostingové služby dňa 27.2.2014 medzi 22:20-23:00 CET. Služba bola plne obnovená do 40 minút pred 23:00 CET.

21.2.2014 Plánovaná odstávka hostingových služieb dňa 2.3.2014

Chceli by sme Vás informovať o plánovanej odstávke našich hostingových služieb. Dôvodom je rozširenie a údržba sieťovej infraštruktúry. Nedostupnosť hostingových služieb je naplánovaná na nočné víkendové hodiny v nedeľu (dňa 23.2.2014, medzi 0:00-2:00 rannou hodinou). Termín bol vybraný vzhľadom k najnižšej vyťaženosti našich serverov zo strany našich zákazníkov resp. náštevníkov webových stránok. Počas naplánovaného termínu nedostupnosti služieb budú jednotlivé servery krátkodobo odpojené, niekoľkokrát reštartované alebo nedostodupné. Nedostupnosť jednotlivých služieb by nemala presiahuť dobu 120 minút.

21.2.2014 Plánovaná odstávka hostingových služeb dne 2.3.2014

Chtěli bychom Vás informovat o plánované odstávce našich hostingových služeb. Důvodem odstávky je přechod na novou síťovou infrastrukturu, instalace aktualizací a upgrade některých služeb (.NET Framework 4.5.1).Nedostupnost hostingových služeb je naplánována na noční víkendové hodiny v neděli (dne 2.3.2014, mezi 0:00-6:00 ranní hodinou). Termín byl vybrán vzhledem k nejnižší vytíženosti našich serverů ze strany našich zákazníků resp. návštěvníků webových stránek.Během naplánovaného termínu nedostupnosti služeb budou jednotlivé servery několikrát restartovány nebo nedostodupné.Nedostupnost jednotlivých služeb by neměla přesáhnout dobu 120 minut.

21.8.2013 Nedostupnosť stránok zo sietí niektorých zahraničných poskytovateľov

Niektoré z medzinárodných trás konektivity (hlavne UPC) nie sú dostupné na niektoré z IP adries