Softwarové licencie pre dedikované servery

Ceny sú uvedené bez DPH. Ceny licencií sú za kalendárny mesiac.

Windows Server licencie

Popis
1 CPU (do 8 jadier / CPU)
Cena bez DPH
2 CPU (do 8 jadier / CPU)
Cena bez DPH
 
Windows Server Standard
24€
48€
/ mesiac
Windows Server Datacenter
140€
280€
/ mesiac
Core Infrastructure Server Suite Standard
36€
72€
/ mesiac
Core Infrastructure Server Suite Datacenter
160€
320€
/ mesiac

SQL Server licencie

Popis
SQL Server Web Edition
Cena bez DPH
SQL Server Standard Edition
Cena bez DPH
SQL Server Enterprise Edition
Cena bez DPH
 
4 cores
28€
320€
1 250€
/ mesiac
6 cores
42€
480€
1 875€
/ mesiac
8 cores
56€
640€
2 500€
/ mesiac
12 cores
84€
960€
3 750€
/ mesiac
16 cores
112€
1 280€
5 000€
/ mesiac

Subscriber access licencie (SAL)

Popis
Cena bez DPH
 
Remote Desktop Services SAL
6€
/ mesiac
Office Standard SAL
16€
/ mesiac
Office Professional Plus SAL
24€
/ mesiac
Office Multi Language Pack SAL
4€
/ mesiac
Visual Studio Professional SAL
48€
/ mesiac
Visual Studio Enterprise SAL
280€
/ mesiac
SQL Server Standard SAL
20€
/ mesiac