UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ VŠECH HOSTINGOVÝCH SLUŽEB

společnost Quantasoft, s.r.o., se sídlem Pod Hájkem 406/1a, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 27564827, zapsaná v OR u MS soudu v Praze, sp.zn.: C114543, zastoupená Milanem Paškem, jednatelem (dále jen „poskytovatel“) ukončila dne 31.12.2021 poskytování všech služeb.


V případě problémů nás prosím kontaktujte na našem e-mailu support@qsh.eu